Ardanuç Adı İle İlgili Efsane

Vaktiyle Ardanuç Gevher-Nik Kalesi’nde bir Hıristiyan bey otururmuş.Bu bey bir gün oğlu ve yanındaki adamları ile köyleri gezerken, beyin oğlunu gözü Klarcet köyü’nde koyun sağmakta olan bir çoban kızına takılmış. Beyin oğlu Kale’ye döndüğünde yemeden içmeden kesilmiş, sararıp solmaya başlamış.Babası ne annesi oğullarına bunun nedenini sormuşlar. Oğlan da anasına açılmış.Çoban kızına aşık olduğunu söylemiş. Durum Kral’a iletildiğinde “bunun için mi kendini harap ediyorsun, isteriz alırız” demiş ve hemen elçi göndermiş. Çoban elçilere uygun bir dille, “kendilerinin Müslüman olduklarını Kralın oğlu dahi olsa kızını vermesinin mümkün olamayacağını” anlatmış. Elçiler gelip durumu Kral’a bir bir anlatmışlar. Kral öfkelenmiş: “Bir hafta içinde düğün yapılacak. Filan gün gelin almaya geleceğiz, hazırlıklarını tamamlasınlar” demiş. Çoban bu habere çok üzülmüş. Kızına olup bitenleri anlatmış. Kızı ata bindirmişler ve düğün alayı Kale’ye doğru hareket etmiş.Yolda sürekli ağlayıp göz yaşı döken gelin kız bir yerde düğün alayını durdurup dinlenmek istediğini bildirmiş. İsteği derhal yerine getirilmiş. Gelin, hararetinin çok olduğunu , canının nar istediğini söylemiş. Hemen koşup komşu köyden nar getirmişler. Narı ısırmış ve “bu ne kadar ekşi nar” demiş. O köyün adı artık o günden sonra Ekşinar Köyü olarak kalmış. Yola devam eden gelin alayı tam Kale’nin önüne geldiğinde gelin tekrar alayı durdurmuş. Bu esnada Kralın oğlu da Kale’den aşağıdaki gelin alayını seyretmekte ve sevinçle gelini beklemekte imiş. Gelin, “bir dua yapacağım herkes amin desin” demiş. Gelin şöyle dua etmiş: “Yarabbim! Beni Müslüman olarak yaratmakla şereflerinin en büyüğünü bahşettin. Beni gavur bir padişahın oğluna kısmet edeceğine burada canımı al” demiş. Ve oracıkta can vermiş.Kara haber kralın oğluna ulaştırıldığında çok üzülmüş ve bir yandan da bir çoban kızının kendisini kralın oğluna layık görmemesine çok ar etmiş. Kendisini kayalardan aşağı atmış. Olayı gözyaşları ile seyredenler “ Arından uçtu” demişler.  O günden sonra “Arından uçtu” sözü dillerde değişime uğrayarak “ Ardanuç” şeklini alır ve Kale çevresinin adı olur.