Kafkasör Boğa Güreşleri Tarihçesi

KAFKASÖR BOĞA GÜREŞLERİNİN KISA TARİHÇESİ

Elde edilen araştırmalar neticesinde Artvin de yapılan boğa güreşlerinin iki yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Sarp, engebeli ve oldukça kırık bir arazi yapısına sahip olan Artvin de yaylalara çıkılmadan önce boğaların güreştirilerek birbirleri ile barıştırılması bir zorunluluktur. Aksi takdirde kontrolsüz güreşlerde yaralanmalar ve hatta ölümcül kazalar meydana gelmesi olası bir durumdur. Boğa güreşlerinin ortaya çıkma nedeni bu zorunluluktan kaynaklanmıştır. Esasen asıl hayvancılığın yapıldığı ova yerleşime sahip Erzurum, Kars, Ardahan gibi civar illerde yapılmaması buna bir örnektir.
kafkasor tarihi
Kafkasör’ün tercih edilmesi tesadüf değildir. Yaylaya çıkışlarda ilk adım, ilk düzlük ve toplanma bölgesi olması münasebetiyle bu tercih yapılmıştır. Burada toplanan yedi mahallenin boğaları barıştırılmaya çalışırken de insanın tutkusundan ötürü belli bir rekabet de kendiliğinden kızışmıştır. Bunun sonucu daha iddialı güreşler düzenlenmiştir. Bu tutku öylesine sevilmiştir ki 1981yılında festivale dönüştürülmüştür. Boğa güreşleri önceden boyun ölçülerine göre altı kategoride yapılırken, 2007 yılında “Artvin geleneksel boğa güreşlerini yaşatma ve Yaylalarını koruma Derneği” kurulmuştur. Söz konusu dernek, kilo unsurunu baz alarak boğalar açısından daha adil bir uygulama başlatmıştır. 350 Kg kadar deste, 351, 410 kg ayak, 411, 480 kg küçük orta, 481, 560kg büyük orta, 561, 650 kg baş altı, 651, 760 kg baş, 761 kg üstü süper boy olarak sınıflandırılmıştır. Artvin Kafkasör arenasında güreşler tartı, kura, boynuz, alan, kule ve veteriner olmak üzere 15 hakem tarafından yaptırılmaktadır. Her yıl Nisan ayı başlarında çevre köylerde ve kazalarda başlayan boğa güreşleri Haziran ayı sonunda final niteliğinde favori boğaların katılımı ile başlayan boğaların Şampiyonlar ligi, Kafkasör Arenada on binlerce kişinin katılımı ile yapılmaktadır.

Güreşlerin Amacı;

Kırık araziye sahip olan Artvin de yaylaya çıkmadan önce hayvanlar mutlaka barıştırılmak zorundadır. Aksi takdirde birbirlerini yaraladıkları gibi ölümcül kazalar dahi kaçınılmaz olur. Bu güreşler sarp ve kırık arazisi olan Artvin de boğalar birbirine zarar vermemesi ve uçurumdan aşağıya atmaması için düzenlenmektedir. Yayla yaşantısı gereğince yaylaya çıkacak boğaların arasından lider seçilmesi, bir araya gelen boğalar arasında lideri seçmek maksadı ile hayvanların güreştirilmesi ile en güçlü boğanın ortaya çıkması hedeflenmektedir.
Geçmiş yıllarda her mahallenin kendi aralarında gerçekleştirdiği boğa güreşleri şenlikleri günümüze kadar gelmiş ve ilk defa 1981 yılında Kafkasör yaylasında şenlik havasında düzenlenmiş, daha sonra da uluslar arası bir festival haline getirilmiştir. İspanyada olduğu gibi hayvanları öldürmeye yönelik değil barıştırmaya yönelik bir etkinlik olduğu açıktır.

Artvin’de boğa yetiştiriciliği bir sevdanın ötesinde bir tutkudur. Adeta kendi evlatlarından daha fazla boğalarına özenen boğa yetiştiricileri, pekmez, geven oto, fındık, fıstık, üzüm kurusu, arpa ve benzeri gıdalarla bir yıl boyunca özel besiye çeker, bu festivale hazırlar. Ve Kafkasör Arenası bütün boğaların final yeridir.

 

 

 

 

Kaynak: Artvin Belediyesi